Home Strefa Ucznia Strefa Nauczyciela Strefa Otwarta Sklep Matematyczny
Materiały » AnimacjeMnożenie liczb dwucyfrowych z przedziału od 11 do 19 - np. 14x17

Iloczyn cyfr jedności jest większy od dziesięciu. W takiej sytuacji cyfrę dziesiątek dodajemy do cyfry jedności sumy uzyskanej z dodawania jednej liczby i cyfry jedności drugiej.

Adres
Mińsk Mazowiecki Pl. Kilińskiego 7
Kontakt
T. +48 51-81118-51
matematykainnegowymiaru@elitmat.pl
GG: 10158257