Home Strefa Ucznia Strefa Nauczyciela Strefa Otwarta Sklep Matematyczny
Materiały » Lekcje
Jak powstają bryły obrotowe

Autor

Dariusz Kulma

Co to są bryły obrotowe?

Bryła obrotowa to trójwymiarowa bryła geometryczna ograniczona powierzcchnią poowstałą z orotu figury płaskiej dookoła prostej, którąnazywamy osią obrotu. Do brył obrotowych zaliczane są m.in.:

  • walec
  • stożek
  • kula
  • torus
  • beczka
  • hiperboloida obrotowa

Jak wygląda walec

Włącz poniższą planszę interaktywną. Zobacz jak wygląda walec oraz zmieniaj w nim długości promienia i wysokości.

Walec
Walec z przekrojem osiowym

Jak powstaje walec

Obejrzyj planszę interaktywną by zobaczyć za pomocą obrotów jakich figur płaskich powstaje walec. Możesz zmieniać suwakiem prędkość obrotu figury dookoła osi obrotu.

 

Jak powstaje walec

Jak wygląda stożek

Włącz poniższą planszę interaktywną. Zobacz jak wygląda stożek oraz zmieniaj w nim długości promienia i wysokości.

Stożek
Stożek z przekrojem osiowym

Jak powstaje stożek

Obejrzyj planszę interaktywną by zobaczyć za pomocą obrotów jakich figury płaskiej powstaje stożek. Możesz zmieniać suwakiem prędkość obrotu figury dookoła osi obrotu. Czy to jedyna możliwość powstania stożka?

Jak powstaje stożek

Jak wygląda kula

Włącz poniższą planszę interaktywną. Zobacz jak wygląda kula oraz zmieniaj w niej długości promienia.

Kula
Kula z przekrojem osiowym

Jak powstaje kula

Obejrzyj planszę interaktywną by zobaczyć za pomocą obrotów jakiej figury płaskiej powstaje kula. Możesz zmieniać suwakiem prędkość obrotu figury dookoła osi obrotu. Czy to jedyna możliwość powstania kuli?

Jak powstaje kula

Niestandardowe bryły obrotowe

Obejrzyj planszę z hiperboloidą obrotową. Zmieniaj parametry i obserwuj kształt.

Hiperboloida obrotowa

ZADANIA Z PORTALU MIW

Zadanie 562 - Na ile maksymalnie części podzieli kulę ...
Zadanie 613 - W Kwadratolandii w roku 2012 odbędą się ...
Adres
Mińsk Mazowiecki Okrzei 7
Kontakt
T. +48 51-77777-51
matematykainnegowymiaru@elitmat.pl