Home Strefa Ucznia Strefa Nauczyciela Strefa Otwarta Sklep Matematyczny
Materiały » Lekcje
Dlaczego x został niewiadomą

Autor

Dariusz Kulma

Nikt z nas nie wyobraża sobie matematyki bez liczb.

To, co od razu przychodzi nam do głowy, gdy słyszymy słowo „matematyka”, to cyfry, liczby i działania na nich. Jednak często nie doceniamy roli liter w matematyce. Są one dla królowej nauk równie ważne jak liczby. To dzięki nim pole prostokąta możemy uogólnić do iloczynu liczb a i b, gdzie a oznacza dowolną długość, a b dowolną szerokość. Połączenie liczb, znaków działań i liter w zapisie matematycznym nazywamy wyrażeniami algebraicznymi. Możemy nimi opisywać świat — jego strukturę oraz relacje zachodzące między jego elementami. Najsłynniejszą literą w matematyce jest litera "x", którą zazwyczaj oznaczamy niewiadome. Matematycy powszechnie używają tego symbolu od XVII wieku w zapisach w algebrze, geometrii czy analizie matematycznej.

Dlaczego "x", a nie np. litera "a" lub "b"? Przyczyna mogła być prozaiczna. Zecerzy w drukarniach nie chcieli do oznaczeń matematycznych stosować liter, które w tekstach pojawiały się najczęściej. Na przykład w języku polskim najczęściej występującą literą jest "a", natomiast litera "x" występuje rzadziej od niej aż 445 razy. Zecerzy obawiali się, że jeśli do składania zapisów matematycznych wykorzystają zbyt wiele czcionek na przykład z literą "a", to czcionek tych zabraknie podczas składania zwykłych tekstów. Litera "x" była rzadko używana w zwykłych tekstach, więc do oznaczeń matematycznych najchętniej stosowali właśnie ją.

Adres
Mińsk Mazowiecki Pl. Kilińskiego 7
Kontakt
T. +48 51-81118-51
matematykainnegowymiaru@elitmat.pl
GG: 10158257