Home Strefa Ucznia Strefa Nauczyciela Strefa Otwarta Sklep Matematyczny
Materiały » Zadania   

   
ZADANIE 1 z 1 [#226]


Zadanie 226

Poniżej zapisano daty wynalazków, ich autorów i narodowość, bez których trudno dziś byłoby sobie wyobrazić szkołę. Popełniono jednak błędy w zapisie słownym daty wynalazku. Które z poniższych zdań jest zapisane poprawnie?

 TAK  NIE 
  A. Długopis – 1938 – tysiąc dziewięćset trzydzieści osiem – Biro (Węgry).
  B. Ołówek – 1565 – tysiąc pięćset sześćdziesiąt pięć – Gesner (Anglia).
  C. Książka drukowana – 868 – osiemdziesiąt osiem – Wang Czaj (Chiny
  D. Komputer – 1944 – tysiąc dziewięćset czternaście – Aiken z zespołem (USA).
---


Pokaż rozwiązanie »TWOJE ODPOWIEDZI ZAZNACZONE SĄ KOLOREM FIOLETOWYM

   

   
ZADANIE 1 z 1 [#226]
Adres
Mińsk Mazowiecki Pl. Kilińskiego 7
Kontakt
T. +48 51-81118-51
matematykainnegowymiaru@elitmat.pl
GG: 10158257