Home Strefa Ucznia Strefa Nauczyciela Strefa Otwarta Sklep Matematyczny
Materiały » Zadania   

   
ZADANIE 1 z 1 [#917]


Zadanie 917

Magiczna walizka Kwadratolusa Łodygi jest niesamowita. W jej wnętrzu kryje się 7 innych walizek o numerach od 1 do 7. W każdej z tych walizek znajduje się kolejne 7 mniejszych walizek z takimi samymi numerami. Kwadratolus raz do roku otwiera magiczną walizkę, losuje mniejszą i zapisuje jej numer, który będzie cyfrą dziesiątek liczby. Potem otwiera wylosowaną walizkę, żeby znowu wylosować kolejną i również zapisuje jej numer, który będzie cyfrą jedności. Jeżeli zapisana przez Kwadratolusa liczba zawiera chociaż jedną 7 – kę, to jego majątek powiększy się w najbliższym roku 7 razy, a jeżeli wylosuje liczby z cyfrą 1, to straci połowę majątku. Gdy wylosuje liczbę, w której są obie te cyfry albo nie ma żadnej z nich, jego majątek pozostanie na tym samym poziomie. Wynika z tego, że:

 TAK  NIE 
  A. jest tyle samo szans na powiększenie jak i na zmniejszenie majątku
  B. jest większa szansa, że wartość majątku się nie zmieni
  C. szansa na powiększenie majątku jest większa niż 1 do 5
  D. jest 11 liczb, które są zyskowne dla Kwadratolusa
---


Pokaż rozwiązanie »TWOJE ODPOWIEDZI ZAZNACZONE SĄ KOLOREM FIOLETOWYM
- ODPOWIEDŹ POPRAWNA
- ODPOWIEDŹ BŁĘDNA

   

   
ZADANIE 1 z 1 [#917]
Adres
Mińsk Mazowiecki Pl. Kilińskiego 7
Kontakt
T. +48 51-81118-51
matematykainnegowymiaru@elitmat.pl
GG: 10158257