Home Strefa Ucznia Strefa Nauczyciela Strefa Otwarta Sklep Matematyczny
HISTORIA KONKURSU
IDEA MISTRZOSTW CZYLI SZUKAMY MATEMATYCZNYCH TALENTÓW
UCZESTNICY
JAKIE KORZYŚCI?
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
PŁATNOŚCI
REGULAMINY


HISTORIA KONKURSU

Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży "Matematyka Innego Wymiaru" są kontynuacją organizowanych od 2005 roku konkursów pod nazwą Kwadratura Koła”, które cieszyły się wśród uczestników ogromną popularnością. Corocznie w konkursie brało udział kilkanaście tysięcy uczestników, spośród których wybierani byli Matematyczni Mistrzowie Polski. W roku 2012 i 2013 konkurs był przeprowadzony w ramach Projektu "Matematyka Innego Wymiaru - Organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W roku 2014 konkurs został przeprowadzony pod nazwą „Matematyka Innego Wymiaru” – Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży.

W 2015 roku konkurs zostanie przeprowadzony w kwietniu.

Organizatorem konkursu jest Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT z siedzibą w Mińsku Mazowieckim działająca w zakresie edukacji dzieci i młodzieży. 
IDEA MISTRZOSTW, CZYLI SZUKAMY MATEMATYCZNYCH TALENTÓW

Ideą Mistrzostw jest wyłonienie i nagrodzenie najzdolniejszych uczniów w kraju w każdej z jedenastu kategorii wiekowych czyli od drugiej klasy szkoły podstawowej po ostatnią klasę szkoły ponadgimnazjalnej. 

W Mistrzostwach uczniowie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę na tle rówieśników w całym kraju. By przygotowania do konkursu były jak najbardziej efektywne organizator zapewnia dostęp do nowoczesnych materiałów dydaktycznych dostępnych na portalu ELITMAT SPACE – gdzie znajduje się baza ponad 1500 różnych materiałów w większości w postaci interaktywnej. Dzięki temu celem Mistrzostw nie jest jedynie rywalizacja, lecz zmotywowanie uczniów do wspólnych przygotowań, a tym samym rozwijania swoich zdolności. Zależy nam bardzo, by dla uczniów największą korzyścią nie były nagrody czy medale zdobywane w Mistrzostwach, ale wiedza i umiejętność rozwiązywania problemów, które pozwolą odnosić prawdziwe sukcesy w dorosłym życiu. 

Organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski pozwoli wskazać i nagrodzić najzdolniejszych uczniów w powiatach, województwach i kraju, co jest ewenementem, ponieważ w większości konkursów uczniowie nie otrzymują informacji o zajętym miejscu w województwie czy powiecie. Dla nas jest to ogromnie ważna wskazówka, ponieważ daje nauczycielowi informację o najzdolniejszych uczniach w danej społeczności lokalnej. Są to te osoby, na które w szczególności należy zwrócić uwagę i rozwijać ich umiejętności. Co więcej wysokie miejsca w klasyfikacji powiatowej czy wojewódzkiej mogą być dla uczniów równie ważne i satysfakcjonujące co w klasyfikacji krajowej. 
UCZESTNICY

Co roku w Matematycznych Mistrzostwach Polski bierze udział ogromna ilość uczniów z całego kraju. W ostatnich trzech latach ilość uczestników przekroczyła 20 tysięcy uczniów z blisko tysiąca szkół. 

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy uczniów szkół:

 • podstawowych (klasy 2-6)
 • gimnazjów
 • szkół ponadgimnazjalnych

Dla każdej grupy wiekowej prowadzona jest oddzielna klasyfikacja i przygotowywany jest oddzielny arkusz konkursowy, dzięki czemu uczniowie rywalizują tylko ze swoimi rówieśnikami. 

Ze względów organizacyjnych minimalna ilość uczniów zgłoszonych z jednej szkoły, czy też zespołu szkół wynosi 10 osób. 

Po dokonaniu zgłoszenia możliwe jest uzupełnienie listy uczestników o nowych uczniów lub zamiana ucznia na inną osobę w przypadku rezygnacji z udziału. 

Zgłoszenia można dokonać 
[tutaj] 
JAKIE KORZYŚCI?

Korzyści dla nauczycieli:

 • Dostęp do nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które mogą być wykorzystane na kółkach matematycznych, lekcjach dodatkowych, jak również na pozostałych zajęciach dydaktycznych.
 • Prywatne konto na portalu ELITMAT SPACE pozwalające na zdalny dostęp do materiałów dydaktycznych. Portal będzie ułatwiał pracę z uczniami zdolnymi - wzbogacony o Strefę Premium (płatną dla pozostałych użytkowników portalu) w wersji rozszerzonej, gdzie zamieszczane będą dodatkowe materiały i wskazówki pomocne przy przygotowaniu konkursu.


Korzyści dla uczniów:

 • Możliwość poszerzenia wiedzy i rozwijania swoich umiejętności matematycznych.
 • Własne konto na portalu ELITMAT SPACE, gdzie uczniowie będą mogli m.in. rozwiązywać zadania on-line czy różnego rodzaju łamigłówki, grać w gry strategiczne i logiczne oraz komunikować się z nauczycielami. Dostęp do portalu zostanie wzbogacony o Strefę Premium (płatną dla pozostałych użytkowników portalu) w wersji rozszerzonej, gdzie zamieszczane będą dodatkowe materiały i wskazówki pomocne w przygotowaniach do konkursu.
 • Możliwość zdobycia nagród rzeczowych. Laureaci poszczególnych kategorii zostaną nagrodzeni sprzętem elektronicznym jak również grami i książkami.
 • Za zdobycie wysokich miejsc w klasyfikacjach powiatowych, wojewódzkich i krajowych będą przyznawane również medale i dyplomy.
 • Najlepsi laureaci w klasyfikacji krajowej, w kategorii gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne zostaną zaproszeni na letnie wyjazdowe warsztaty matematyczne w Zakopanem.

Korzyści dla szkoły:

 • Szkoły, które w wyznaczonym terminie dokonają wstępnej rezerwacji miejsc w konkursie, przy dokonaniu ostatecznego zgłoszenia szkoły do Mistrzostw, otrzymają dla każdego zgłoszonego uczestnika płyty CD z materiałami multimedialnymi.
 • Uczestnictwo daje możliwość efektywnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach pracy w szkole.
 • Konkurs pozwoli wyłonić nie tylko zdolnych uczniów, ale także zdolnych nauczycieli wykazujących się zaangażowaniem i pasją.
 • Uczestnictwo daje szansę na podniesienie prestiżu szkoły dzięki poprawie jakości kształcenia.
 • Również Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży "Matematyka Innego Wymiaru" są szansą dla szkoły - dobre wyniki uczniów i uczennic zawsze przynoszą dobrą sławę szkole.

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1.   Przybliżony termin konkursu: kwiecień 2015 roku o godz. 11:00.

2.   Miejsce konkursu: Macierzysta szkoła uczniów. Do każdej szkoły przed konkursem w zaplombowanej kopercie wysyłane są zgodnie z ilością zgłoszonych uczniów zestawy konkursowe (oddzielne w każdej kategorii) oraz karty odpowiedzi.

3.   Nadzór nad konkursem: Nadzór w każdej szkole sprawuje kapituła złożona z minimum trzech nauczycieli (przewodniczący i co najmniej dwóch członków) ze szkoły, w której odbywa się konkurs. Istotne jest, aby co najmniej jeden z członków kapituły był Elitmat Leaderem czyli nauczycielem przygotowującym uczniów do konkursu i posiadającym konto na portalu www.matematykainnegowymiaru.pl

4.   Przebieg konkursu: Przed rozpoczęciem konkursu przewodniczący kapituły zapoznaje uczniów z regulaminem. Następnie członkowie kapituły rozdają uczestnikom karty odpowiedzi. Uczestnicy kodują karty odpowiedzi w sposób opisany w instrukcji. Następnie członkowie kapituły rozdają uczestnikom testy. Zaczyna się zasadnicza część konkursu. Od tej chwili mierzony jest czas – 60 minut. Uczniowie w tej części nie mogą zadawać żadnych pytań i posługiwać się żadnymi pomocami, w tym kalkulatorami. Kapituła czuwa nad sprawnym przebiegiem konkursu. Przysługuje jej prawo usunięcia z konkursu ucznia, który zakłóca porządek lub posługuje się jakimikolwiek pomocami. Koniec konkursu obwieszcza przewodniczący kapituły po upływie godziny (wskazane jest by w sali, w której odbywa się konkurs, był umieszczony zegar). Członkowie kapituły zbierają tylko karty odpowiedzi (testy zostają dla uczniów), a następnie tego samego dnia przesyłają je do organizatora konkursu.

5.   Arkusz konkursowy: Jest to test wielokrotnego wyboru. Do każdego zadania proponowane są cztery odpowiedzi, z których każda może być prawidłowa, mogą być prawidłowe trzy odpowiedzi, dwie odpowiedzi, jedna odpowiedź lub może w ogóle nie być prawidłowej odpowiedzi.

6.   Punktacja: Uczeń określa czy dana odpowiedź jest prawidłowa czy nieprawidłowa. Za poprawne stwierdzenie otrzymuje 1 punkt. Może również wstrzymać się od odpowiedzi (nie zaznaczając żadnego pola), wtedy nie otrzymuje punktu. Jeśli jednak zaznaczy błędnie, traci 1 punkt.

7.   Odpowiedzi: Uczeń zaznacza wyraźnie odpowiedzi na karcie odpowiedzi tylko i wyłącznie czarnym kolorem. Nie wolno używać żelowych długopisów, piór, ani innych rodzajów długopisów mogących się rozmazywać na kartach odpowiedzi. Uczestnik musi być pewny tego, co zaznacza, gdyż raz zaznaczona odpowiedź nie może być już zmieniona. Zabrania się wycierania odpowiedzi i zaznaczania innej. Nie wolno używać korektorów.

8.   Sprawdzanie kart odpowiedzi: Karty odpowiedzi wszystkich uczestników sprawdzane są przez organizatora konkursu za pomocą programu skanującego. W przypadku przesłania przez szkołę większej ilości kart odpowiedzi niż ilość zgłoszonych uczestników, prace te nie będą sprawdzane.

9.   Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 10 tygodni po konkursie.

10.               Nagrody: Rozdział nagród będzie proporcjonalny w poszczególnych kategoriach wiekowych. Laureaci szkół podstawowych otrzymują nagrody rzeczowe. Najlepsi uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w kategorii kraju zostaną zaproszeni na wyjazd wakacyjny do Zakopanego. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, w sytuacjach szczególnych, organizator przewiduje możliwość wymiany na nagrodę rzeczową o wartości nie wyższej niż 50% kosztu wyjazdu.

11.               Dyplomy otrzyma dziesięciu najlepszych uczniów, z dodatnią punktacją, w poszczególnych powiatach, województwach i w kraju oraz ich opiekunowie.


PŁATNOŚCI

Wraz z końcem projektu „Matematyka Innego Wymiaru – organizacja MMPDiM” skończyło się zewnętrzne finansowanie konkursu, ale zależy nam bardzo, by Matematyczne Mistrzostwa mogły nadal funkcjonować i dawać zarówno nauczycielom jak i uczniom motywację do dalszej pracy. Trwają obecnie rozmowy ze sponsorami odnośnie wsparcia Mistrzostw, i mamy nadzieję na uzyskanie dodatkowych środków, lecz organizacja Mistrzostw wiąże się ze znacznymi kosztami, dlatego bez minimalnej opłaty ze strony uczestników nie będzie możliwości przeprowadzenia konkursu. Chcielibyśmy bardzo, by Mistrzostwa pozostały na niezmienionym poziomie, a wręcz by dzięki uczestnictwu mogli Państwo zyskiwać jeszcze więcej korzyści niż w innych konkursach. 

Planowana opłata od jednego uczestnika wynosi 8 zł. Całkowity dochód przeznaczony zostanie na organizację konkursu oraz nagrody dla laureatów.
Zgodnie z Regulaminem organizator zastrzega sobie prawo do podniesienia wysokości opłaty w przypadku zgłoszeń w późniejszym terminie (niż termin określony przez organizatora i podany na stronie internetowej).
REGULAMIN

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem: REGULAMIN MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTW


Adres
Mińsk Mazowiecki, ul. Okrzei 7
Kontakt
T. +48 51-77777-51
W sprawach dotyczących sklepu:
sklep@elitmat.pl
W pozostałych:
elitmat@elitmat.pl

Polityka prywatnosci