Home Strefa Ucznia Strefa Nauczyciela Strefa Otwarta Sklep Matematyczny

Regulamin

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014

REGULAMIN

Warunki i zasady sprzedaży internetowej www.jakzdacmaturezmatematyki.pl


1. Informacje ogólne

1.1.  Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży detalicznej drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet przez witrynę www.jakzdacmaturezmatematyki.pl 

1.2.  Sprzedającym i właścicielem strony jest Firma Edukacyjno – Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma
NIP: 822-106-20-60, Okrzei 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki (określana dalej jako Firma Elitmat), zarejestrowana przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki pod numerem: 9168/06.

1.3.   Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.4.   Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych towarach pochodzą od Firmy Edukacyjno - Wydawniczej ELITMAT Dariusz Kulma lub dostarczane są przez producentów Towarów.

2. Zamówienia

2.1. Klienci mają możliwość dokonywania zakupów na jakzdacmaturezmatematyki.pl bez konieczności rejestracji.

2.2. Wszystkie produkty dostępne na jakzdacmaturezmatematyki.pl są nowe, wolne od wad fizycznych.

2.2. Zamówienia są przyjmowane przez podstronę „SKLEP” witryny jakzdacmaturezmatematyki.pl

2.2. Aby dokonać zamówienia, należy wskazać w koszyku
a
) dane wraz z adresem na jaki ma być dostarczony towar i ewentualnie wystawiona faktura 
b) zamówiony towar 
c) sposób dostawy 
d) sposób płatności 

2.3. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest wiadomością na adres e-mail wskazany przez użytkownika 

2.4. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. 

2.5. Wszystkie ceny na stronie jakzdacmaturezmatematyki.pl są cenami detalicznymi podanymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Na każdy sprzedany produkt jest wystawiany paragon fiskalny, chyba, że prosi o fakturę VAT. Dokument zakupu jest dostarczany wraz z zamówieniem.  

2.6. Zamieszczone na stronie jakzdacmaturezmatematyki.pl ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 KC i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 KC. Ceny mogą ulec zmianie w każdej chwili.

2.7. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Firma Elitmat dotycząca zakupu danego produktu na jakzdacmaturezmatematyki.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów na jakzdacmaturezmatematyki.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Firmy Elitmat.

 

3. Dostawy. Czas realizacji zamówień i formy płatności

3.. Zamówiony towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy Elitmat bądź dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty wybranej przez siebie formy dostawy. O koszcie poszczególnych form dostaw, Klient jest informowany przy składaniu zamówienia.

Oferujemy cztery formy dostawy
a
) odbiór osobisty
b) dostawa do paczkomatu firmy InPost
c) za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony ekonomiczny)
d) za pośrednictwem firm kurierskiej
e) za pośrednictwem poczty elektronicznej (dla wybranych produktów lub usług)

3.2.
Przed odebraniem Klient ma prawo sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia i może ono wskazywać na uszkodzenie zawartości, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Spisanie protokołu ułatwi procedurę wymiany uszkodzonej rzeczy.

3.3.  Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

a) przy odbiorze – zapłata gotówką przy odbiorze produktu (wręczenie opłaty kurierowi lub osobie wydającej towar)
b
) przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku/poczty/punktu opłat. Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Firmy ELITMAT, zamówienie jest przekazywane do realizacji. W celu przyspieszenia realizacji zamówienia, Klient może przesłać potwierdzenie bankowe dokonania przelewu na adres e-mail elitmat@elitmat.pl.
c) przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
d) zapłata kartą płatniczą Visa, MasterCard. Karty obsługiwane są za pomocą systemu dotpay.pl

3.4. Wysyłki towaru realizowane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.  

3.5. Dostawa zamówionych przedmiotów realizowana jest tylko na terenie Polski. Dostawa do innych krajów jest możliwa jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu jej z personelem sklepu. 


4. Zwroty i reklamacje

4.1. Firma ELITMAT odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

4.2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail elitmat@elitmat.pl, lub w formie pisemnej na adres Firmy Elitmat podany w górnej części Regulaminu 

 

4.3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że Firma Elitmat niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Firmę Elitmat albo Firma Elitmat nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. 

 

4.4 Firma Elitmat rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Firma Elitmat nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Firma Elitmat. Warunki dostawy będą ustalane indywidualnie z Klientem.

 

4.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument może odstąpić od umowy. Zastrzega się, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić t. j. treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się z wyraźną zgoda Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

4.6. Wszystkie towary oferowane na stronie jakzdacmaturezmatematyki.pl, w przypadku odstąpienia od umowy mogą zostać zwrócone w zwykłym trybie pocztą. Koszty zwrotu ponosi Klient.

 

4.7. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu rzeczy przez Klienta, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

5. Nieodebranie zamówienia przez Klienta

5.1. Poczta Polska nie zastając Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem, pozostawia AWIZO umożliwiające odbiór przesyłki w Urzędzie Pocztowy. Poczta Polska może awizować przesyłkę dwukrotnie. Jeżeli Klient nie odbierze przesyłki w terminie, zostaje ona zwrócona do nadawcy.

5.2. Kurier, nie zastając Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem, pozostawia AWIZO. Następnie kurier podejmuje drugą próbę doręczenia przesyłki w następnym dniu roboczym. Jeżeli podczas drugiej próby doręczenia, kurier ponownie nie zastanie osoby odbierającej przesyłkę pod wskazanym w zamówieniu adresem, wówczas Klient będzie mógł odebrać przesyłkę z magazynu, który zostanie wskazany przez Firmę ELITMAT. Jeżeli Klient nie odbierze przesyłki w terminie określonym przez Firmę ELITMAT, zostaje ona zwrócona do nadawcy. Klient może śledzić przez Internet drogę przesyłki na podstawie informacji, które Firma ELITMAT wysyła w dniu nadania przesyłki, na wskazany w zamówieniu adres e-mail Klienta

 5.3. Przy wybraniu opcji dostawy do paczkomatu firmy InPost, Klient wybiera paczkomat, do którego przesyłka zostanie dostarczona. W chwili, kiedy przesyłka zostanie umieszczona w paczkomacie, Klient zostanie poinformowany mailowo i/lub wiadomością SMS o dostarczeniu przesyłki do wybranego przez Klienta paczkomatu. Przesyłka może czekać w paczkomacie 3 dni na odbiór. Jeżeli Klient nie odbierze przesyłki w terminie, zostaje ona zwrócona do najbliższego oddziału InPost, w którym oczekuje na odbiór przez 11 kolejnych dni. Jeżeli przesyłka nie zostanie podjęta przez Klienta w terminie, wówczas zostanie zwrócona do nadawcy.

5.4. Klient, wybierając w zamówieniu określony sposób dostarczenia przesyłki, zobowiązuje się do odebrania przesyłki zgodnie z powyższymi zasadami. W przypadku nieodebrania, zgodnie z powyższą procedurą, prawidłowo wysłanej przesyłki, Klient ponosi koszt zwrotu przesyłki do nadawcy.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Firma Elitmat przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Firma Elitmat z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności jakzdacmaturezmatemtyki.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Firma Elitmat sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem jakzdacmaturezmatematyki.pl 

 

6.2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami na jakzdacmaturezmatematyki.pl jest Firma Edukacyjna – Wydawnicza Elitmat Dariusz Kulma.

 

6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Firmy Elitmat w zakresie działalności sklepu jakzdacmaturezmatematyki.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach jakzdacmaturezmatematyki.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

 

6.4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 2.1 Regulaminu jest konieczne w celach zrealizowania zamówienia.

 

6.5. Klienci mogą przeglądać jakzdacmatuarezmatematyki.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez podawania danych osobowych.

 

6.6. Dane podawane przez Klienta w trakcie składania zamówienia są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Firmę Elitmat informacji o świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 

6.7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Firmę Elitmat i za zgodą Klientów.

 

6.8. W przypadku uzyskania przez Firmę Elitmat wiadomości o korzystaniu przez Klienta z jakzdacmaturezmatematyki.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Firma Elitmat może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

6.9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Płatność Dotpay za towary nabyte w jakzdacmaturezmatematyki.pl, są przekazywane spółce Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Dotpay S.A. oraz następuje: 

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Dotpay S.A. płatności za nabyte na jakzdacmaturezmatematyki.pl produkty,
b
. niezwłocznie po wyborze przez Klienta na jakzdacmaturezmatematyki.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

 

6.10. Firma Elitmat zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Firma Elitmat zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Firmę Elitmat danych osobowych innemu niż administratorowi danych.

 

6.11. Firma Elitmat wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

6.12. Firma Elitmat stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z jakzdacmaturezmatematyki.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" uniemożliwia korzystanie z jakzdacmaturezmatematyki.pl.

7. Postanowienia końcowe

7.1. W przepisach nieregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

7.2. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Firmę Elitmat w ramach jakzdacmaturezmatematyki.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Firmę Edukacyjno – Wydawniczą ELITMAT, Okrzei 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 51-77777-51, elitmat@elitmat.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) we wspomnianym powyżej terminie 14 dni. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego poniżej.

 

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańsza forma przesyłki oferowana przez nas dla danego produktu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Firma Edukacyjno – Wydawnicza ELITMAT, Okrzei 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

                           

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu

 

 

 


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Firma Edukacyjno – Wydawnicza ELITMAT
Okrzei 7
05-300 Mińsk Mazowiecki 


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ............................................................................................................................., …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….., ……………………………………………………………………………………. numer zamówienia.............................................,
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ......................................................


Imię i nazwisko............................................................................................................................................
Adres............................................................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data............................................Podpis.........................................

 

 

Adres
Mińsk Mazowiecki, ul. Okrzei 7
Kontakt
T. +48 51-77777-51
matematykainnegowymiaru@elitmat.pl

Polityka cookies